close

Allmänna villkor 

Leveransvillkor

WeBrand levererar varor med företagspaket till angiven leveransadress. Köparen ansvarar för att de uppgett korrekt adress och att adressen är bemannad under arbetstid. Leverans sker vardagar 09.00-17.00 om inget annat överenskommet.

Kundens ansvar

WeBrand översänder alltid korrektur för köparen att godkänna innan order är bindande. Det är köparens ansvar att upptäcka eventuella fel i korrekturen och påpeka dem till WeBrand innan produktion inleds. WeBrand ansvarar ej för fel som inte är korrigerade.

Reklamation

Vid leverans av felaktiga varor ber vi dig kontakta WeBrand omedelbart.

Ångerrätt

WeBrand tillämpar ingen ångerrätt då samtliga varor produceras specifikt för köparen vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Vi försöker dock alltid tillgodose kundens önskemål och förhandlar med fabrik, tryckeri eller leverantör. WeBrand debiterar samtliga kostnader som uppkommit.

Priser

Samtliga priser på www.webrand.se är angivna exklusive moms i svenska kronor. Fraktkostnad tillkommer.

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura 20 dagar, för privatperson sker betalning mot förskottsfaktura. WeBrand gör en kreditbedömning vid första beställning. Förskottsbetalning tillämpas vid första order från nykund.

Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta om 10%. I de fall en påminnelsefaktura skickas ut debiteras köparen 45 kr i påminnelseavgift. Produkterna tillhör WeBrand fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

Senast uppdaterad 2021-05-29

Från den 25 maj 2018 gäller EU-lagstiftningen kallad GDPR - vilket ställer högre krav på oss som leverantör av den här tjänsten att vara mer transparenta i hur, varför och vilka personuppgifter som vi sparar på dig som kund.

Eftersom vi, liksom de flesta andra internettjänster, använder många tredjepartslösningar så kan det lätt bli snårigt. Här försöker vi dock presentera och förklara alla de uppgifter som vi loggför på dig. Har du några frågor kring integritets- och dataskydd, kontakt oss på 08-375657 eller info@webrand.se.

När du kontaktar oss med intresse så accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att WeBrand använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det sjävklart med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex.mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.

Person- och kontaktinformation

Namn, födelsedatum, personnummer/ organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.

Betalningsinformation

Fakturainformation, bankkontonummer, etc. Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

Person- och kontaktinformation

såsom namn, födelsedatum, personnummer/ organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.

Information om produkter/tjänster

detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa. Ditt intresse kan baseras på saker du kommunicerat i text eller tal, men även ditt beteende kring vår webbtjänst.

Finansiell information

eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.

Historisk information

tidigare köp, betalnings- och kredithistorik Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Geografisk information

din geografiska placering Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Företaget behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen.

Laglig grund för behandlingen.

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Känsliga uppgifter

Om du har enskild firma, så lagrar vi ditt personnummer på samma sätt som vi lagrar organisationsnummer. I de fall du i din roll representerar exempelvis ett parti, fackförbund, religiöst samfund, etnisk grupp eller motsvarande organisation - godkänner du också att vi lagrar denna information. Hanteringen av informationen sker på samma vis som för övriga kunder, enligt dessa villkor.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Företaget behandlar datan till största del inom EU/EES. För detaljerad specifikation, kontakta oss på WeBrand. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vi genomför scanningar av interna och externa IT-system för att kunna upptäcka sårbarheter

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Företaget har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan.
Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies

Cookies är ett samlingsnamn för små textfiler som webbsidan lagrar på din dator för att den vid nästa besök ska komma ihåg dig och lättare göra sidan anpassad för dig.

Från den 25 juli 2003 så gäller lagen om elektronisk kommunikation, som kortfattat innebär att alla webbsidor måste ha den här informerande texten om vad cookies gör samt vad vi använder dom till. Viktigt att veta är att en cookie inte kan förstöra din dator på något vis, utan bara hjälper oss att komma ihåg de val du gjort senast du varit inne på sidan.

Vår användning av cookies

WeBrand kräver inte att du använder cookies. Du kan därför stänga av denna funktion och fortsatt surfa runt på vår webbplats. Hur exakt detta går till, hittar du under hjälpavsnittet i din webbläsare. Däremot kommer du inte att kunna beställa eller interagera med oss om du stänger av cookies helt.

Vår viktigaste användning av cookies är att veta om du besöker oss igen. Ditt ip-nummer loggas också för att veta om samma dator besöker oss frekvent. Viss lagring sköter inte vi, utan den vidarebefordras till ett företag som jobbar med just statistik.

Vi lagrar även en tillfällig cookie som försvinner så fort du stänger webbläsaren. Den är till för att användarupplevelsen ska bli så fantastisk som möjligt.

Kontakta oss

WeBrand har organisationsnummer 556873-2118 och har sitt säte på Banérgatan 23 i Stockholm. Kontakta oss på info@webrand.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, cookie-hantering eller om denna dataskyddspolicy.

truck

Snabba leveranser

Vi garanterar snabba och säkra leveranser

money_bag

Konkurrenskraftiga priser

Vi strävar efter att hålla marknadens lägsta priser

image

Gratis skisser

Vi erbjuder alltid fria skisser med gratis korrektur

service

Personlig service

Hos oss har du alltid en personlig kontakt