close

Miljö 

Vad innebär hållbarhet?

Hållbarhet är konceptet att möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov. Det handlar om att hitta en balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer för att säkerställa att resurser används på ett ansvarsfullt sätt och inte utarmar dem för framtida generationer. Med andra ord handlar hållbarhet om att skapa en värld som är rättvis, välmående och miljöansvarig för både nuvarande och framtida generationer.

WeBrand ska inom ramen för verksamheten, göra sitt yttersta för att i beslut och handlingar välja den väg som har minst påverkan på miljön.

Vi på WeBrand arbetar aktivt hela tiden med att minska vår miljöpåverkan genom hela vår verksamhet. Sedan vår start 2011 har vår miljöpolicy på WeBrand utvecklats och etablerats mer och mer då vårt miljötänk har fått fäste i hela organisationen.

Detta skall vi göra genom att:

 • Följa de lagar och förordningar som gäller.
 • Utveckla vår policy och vårt miljöarbete så att det följer samhällets miljömål.
 • Ständigt väga effekten av miljöpåverkan på de inköp och investeringar vi gör.
 • Sortera och återvinna det avfall vi genererar.
 • Successivt byta äldre och mindre miljövänliga inventarier och maskiner mot mindre resursförbrukande alternativ.
 • Skapa underlag så att vi kvantitativt kan mäta de miljöförbättringar vi genomför.
 • Ständigt drivas av att vilja förbättra oss.
 • Påverka våra kunder och leverantörer i enlighet med vår miljöpolicy.

Material

Alla våra textilier framställs utan klorblekning och AZO-färgämnen för att skona miljön och användaren. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den ordinarie produktionen eftersom det är vår övertygelse att den stora miljövinsten görs där. Våra plagg är samtliga ÖKO-tek certifierade. En garanti både för dig som kund, och för oss som leverantör. Produkterna testas regelbundet av oberoende testinstitut.

Våra leverantörer ska se till att deras underleverantörer anstränger sig för att minska förbrukningen av jungfruligt råmaterial, utsläpp av "icke naturligt" avfall, luftutsläpp, energiförbrukning och förbrukning av färskvatten.

Hållbar produktion - från idé till leverans.

 • Vad finns i materialet?
 • Vilka kemikalier finns i tryckfärgerna?
 • Är materialet återvinningsbart?
 • Vilken påverkan har produkten på miljön?
 • Vilka andra krav bör produkten uppfylla?
 • Hur är förhållandena i fabriken?
 • Hur många timmar arbetar man?
 • Hur ser brandsäkerheten ut?
 • Hur ser kvalitets- och miljösäkringen ut?
 • Sker verkligen tillverkningen i fabriken?
 • Hur transporteras produkten?
 • Kan transporter effektiviseras?
 • Är produkten optimalt förpackad?
 • Kan samfrakt ske med andra leveranser?

Våra certifikat

truck

Snabba leveranser

Vi garanterar snabba och säkra leveranser

money_bag

Konkurrenskraftiga priser

Vi strävar efter att hålla marknadens lägsta priser

image

Gratis skisser

Vi erbjuder alltid fria skisser med gratis korrektur

service

Personlig service

Hos oss har du alltid en personlig kontakt